• Certified Company ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007
 • Str. Văii nr. 2, Dej, jud. Cluj
 • +40 264 213092

Laborator autorizat grad II

Home Servicii Laborator autorizat grad II

Samus Tec execută determinări pe următoarele tipuri de materiale:

MATERIALE PENTRU DRUMURI

Filer (STAS 539-79):

 • determinări privind umiditatea și granulozitatea
 • determinări privind punctul de înmuiere în inel și bilă
 • determinarea penetrației
 • determinarea punctului de rupere Frass

 

Emulsii bituminoase (SR 8877-1:2007):

 • determinarea conținutului de bitum prin metoda de șantier

DRUMURI

Mixturi asfaltice (SR EN 13108-1:2016):

 • confecționare epruvete mixturi asfaltice
 • deteminarea conținutului de bitum prin metoda cu centrifugă
 • determinarea densității aparente
 • determinarea absorbției de apă
 • determinarea stabilității și fluajului
 • determinarea capacității portante metoda cu aparat Benckelman
 • verificarea compactării terasamentelor

 

Materiale stabilizate (STAS 10473/1-87)

 • determinarea capacității portante metoda cu aparat Benckelman
 • verificarea compactării terasamentelor
 • stabilizarea compoziției și confecționarea epruvetelor

AGREGATE NATURALE PENTRU CĂI FERATE ȘI DRUMURI

(SR EN 13043:2003, SR EN 13242+A1:2008)

 • determinarea conținutului de fracțiuni sub 0,1 mm
 • determinarea echivalentului de nisip și a coeficientului de activitate
 • determinarea procentului de suprafețe sparte în agregate
 • determinarea conținutului de granule alterate, moi, friabile, poroase și vacuolare
 • determinarea masei reale și a coeficientului de absorbție
 • determinarea rezistenței la uzură Micro-Deval
 • determinarea curbei de granulozitate și a coeficientului de neuniformitate
 • determinarea coeficientului de aplatizare
 • determinarea coeficientului de formă

MATERIALE PENTRU BETOANE ȘI MORTARE

Agregate (SR EN 12620+A1:2008):

 • determinarea coeficientului de aplatizare și formă
 • determinarea conținutului de humus
 • determinarea părților levitabile
 • determinarea conținutului de apă prin uscare în etuva ventilată

 

Ciment (SR EN 197-1:2011):

 • determinarea timpului de priză
 • determinarea stabilității cimentului – metoda cu aparat Le Chatelier

BETON, BETON ARMAT ȘI BETON PRECOMPRIMAT

 • încercări inițiale
 • determinarea consistenței prin încercarea de tasare
 • determinarea densității aparente a betonului în stare proaspătă
 • determinarea rezistenței la compresiune
 • măsurarea temperaturii
 • determinarea conținutului de aer oclus
 • determinarea densității aparente a betonului în stare întărită